TÝNEC NAD SÁZAVOU
Naposledy aktualizováno: 31.12.2020

Knihovnu najdete na levém břehu Sázavy , v blízkosti starého hradiště.

V budově knihovny:    

1. patro = oddělení pro dospělé 
Beletrie i naučná literatura, časopisy, přístup k Internetu.

Čtenáři si mohou vybírat z volně přístupného fondu beletrie i populárně naučné literatury.

K dispozici jsou i časopisy, které se také půjčují absenčně na stejnou dobu jako knihy.
Elektronické on-line katalogy k rychlému vyhledávání knih jsou určeny dětem i dospěým zájemcům.

Jsou zde i přístupová místa připojení na Internet a tiskárnu.


Přístup na internet mají nejen čenáři knihovny ale i široká veř?ejnost zdarma.
 
 
2. patro = oddělení pro děti

Dětská literatura  je umístěna v podkrovní místnosti, ve výškově přizpůsobených regálech.

Zde se také děti pravidelně setkávají při besedách,soutěžích a dalších  akcích pořádaných knihovnou.

 
Kukátko :
 
   Ahoj děti
 Co u nás najdete:
--knihy
--časopisy
--počítače s internetem
--koutek pro nejmenší
                     

 

  

Historie knihovny

   První zmínky o tom, že se v Týnci nad Sázavou uvažuje o půjčování knih veřejnosti najdeme v devadesátých letech předminulého století už v roce 1899, brzy po založení Sboru dobrovolných hasičů.

   V říjnu 1899 byl zvolen zábavní a kulturní výbor hasičského sboru a ten již v prosinci na své členské schůzi shromažďuje první darované knihy pro utvoření spolkové knihovny. Bylo to celkem 33 knih a na této schůzi je také odsouhlasen první nákup nových knih a je zahájeno půjčování nejprve členům spolku a vzápětí je odhlasováno  půjčovat knihy veškerým třídám obyvatelstva. Základy veřjné knihovny jsou na světe.

   Knihovna je umístěna v hostinci "U Korbelů" v malé místnosti v mezipatře a zde setrvala až do vypuknutí první světové války, kdy většina hasičů musela odejít na frontu. Tím umlká veškerá činnost sboru a na čas i knihovny.

   Ale ještě během války si několik místních studentů utvoří "sdružení studujících" a tento spolek si mimo jiné dává za úkol probuzení kultury v obci a okolí. Brzy rozjíždějí svou činnost naplno a z peněz , které z jednotlivých akcí získávají nakupují knihy. Hasiči jim zapůjčují svou sbírku a půjčování knih pro veřejnost opět ožívá. Tato sloučená knihovna je opět U Korbelů, knihy se půjčují jedenkrát týdně za poplatek 10 haléřů za knihu.

   V roce 1922 většina členů tohoto sdružení ukončila své studium a tak bylo na valné hromadě rozhodnuto sdružení rozpustit a veškerý materiál poskytnout obci pro spolky a školy.

Knihovnu, která v té době získala slušné množství knih, věnovali obci pro Osvětovou besedu.

Půjčování knih se ujímají učitelé zdejší školy a střídají se v této funkci po celá desetiletí. Po menších úpravách je knihovna přestěhována do kampeličky a později do nově upravené obecní místnosti vedle věže v areálu týneckého hradu (dnešní muzeum). Při stěhování a přebírání bylo zjištěno 741 svazků a po následném vyřazení jich zbylo 556. Poplatek za čtenářskou legitimaci činí 1 korunu a za půjčení knihy se stále platí 10 haléřů.

   Po 15.březnu 1939 zasahuje okupace i do činnosti knihovny.

Týnec se rozděluje na dvě pásma a levý břeh Sázavy i s knihovnou se ocitá v zabraném území - cvičišti SS.

Dochází k nucenému vyřazování knih. Zpočátku byla revize a zabavování knih prováděna vyslaným úředníkem přímo na místě, avšak později docházely pouze seznamy zakázané literatury a tehdy se dalo mnohé zachránit. Pro četnickou stanici byl sepsán seznam s patřičnými úpravami a mnoho knih bylo uschováno a tím zachráněno. Tato zakázaná literatura se pilně půhovala celou válku a byl o ní veliký zájem.

   Po osvobození r. 1945 byl provoz knihovny ř?erušen jen na pár dní. Poslední půjčovní den byl 3.5.1945 a znovuzahájení proběhlo 31.5.1945.

V té době bylo registrováno celkem 1144 svazků. Ztráta za okupace byla jen 50 knih a následně bylo vyřazeno 22 knih německých.

Knihovna dále vykonává svou funkci a je zaznamenán zvýšený zájem veřejnosti, hlavně mládeže. Je jmenována knihovní rada a v roce 1946 jsou založeny první přírůstkové seznamy. I nadále knihovna sídlí v areálu hradu, ale později se stěhuje jedné uvolněné místnosti na farní úřad.

   Významným mezníkem v životě knihovny byla léta sedmdesátá, kdy dobrovolného knihovníka nahradil profesionál.

Knihovna se výrazně změnila.Rozšiřují se půjčovní hodiny, prudce stoupá počet knih a tím i výpůjček a následně i čtenářů. Jediná místnost na faře už nepostačuje a knihovna se stěhuje do domu č.18  dosavadního sídla. Zpočátku zabírá jen dvě místnosti, ale jak jdou léta rozrůstá se postupnědo celého patra. Všechny knihy jsou nově roztříděny : beletrie abecedně, naučná systematicky a knihy pro děti a mládež do věkových skupin tématicky. Knihovna plní střediskovou funkci , zpracovává fond i pro řadu knihoven v okolních spádových obcích. Začíná aktivní spolupráce s místními školami a pořádají se besedy, literární pásma, soutěže a exkurze.

Dopň?ují se mezery ve výěbru beletrie, dokupují se slovníky, encyklopedie a další naučná literatura. V 80.letech se fond knihovny rozrostl na 25 tisíc knih, půjčují se i časopisy a denní tisk. Nedávno přidělené a postupně upravované místnosti přestávají vyhovovat prostorově.Čtenáři se nemají kam sednout, není kde pořádat akce pro děti, protože dětské oddělení je průchozí, regály se prohýbají pod tíhou knih, vlhké sklady nevyhovují. Následuje složité  jednání o dalším rozšíření knihovny.

   Situace se řeší a  v roce 1997 budova knihovny prošla celkovou stavební rekonstrukcí. Po půlletém provizoriu získává knihovna působivé a příjemné prostředí, kde se dá ve volném výběru umístit podstatně více knih, kde si čtenář najde klidné místo pro prolistování časopisů, a děti mají svou vlastní velkou místnost a neruší tak ostatní.

Zároveň s přestěhováním zahájila knihovna automatizaci výpůjčního procesu, který práci výrazně urychlil a zpřesnil. Byly zakoupeny nové počítače pro on-line katalog i pro přístup k internetu.

Postupně byl doplňován nový vyhovující inventář, díky několika grantům byly zakoupeny další počítače a ty byly umístěny v jedné z uvolněných místností.

A už jsme v současnosti.